תביעות חבויות

מבוטח יקר,

במטרה להקל עליך ולפשט את הליך יישוב התביעה, נבקשך לפעול כדלקמן:

1. עם קבלת הודעה על נזק שנגרם לעובד או לצד שלישי כלשהו, עליך ליצור קשר מיידי עם משרדנו בטלפון 08-8666656.

2. עם הפנייה אל חברתנו, יפתח "אירוע תביעה" בחברה שיכלול, בין השאר, את הפרטים הבאים: תיאור האירוע, נסיבות האירוע, מועד האירוע ותיאור הנזק.

3. בשלב זה, המידע נשמר במשרדנו ובחברת הביטוח. במידה ותקבל תביעה משפטית ו/או מכתב התראה מעו"ד ו/או כל מידע חדש אחר בקשר לנזק הנטען, יש ליצור קשר עם משרדנו בשנית לצורך המשך הטיפול.

4. חברת הביטוח, בעת הצורך, ולאחר בירור הכיסוי הביטוחי, תמנה עו"ד שייצג אותך בהליך המשפטי.

לסיכום:

אנו נלווה אותך בתביעה, החל משלב קבלת ההודעה אודות הנזק הנטען, עבור דרך בירור החבות והכיסוי הביטוחי בחברת הביטוח, ועד לסיום ההליכים המשפטיים.