היערכות לנזקי חורף

החורף קרב ובא, ואיתו הנזקים...

מניסיוננו, ניתן למנוע או לצמצם חלק ניכר מהנזקים, הנגרמים מהגשמים הראשונים, באמצעים הבאים שהינם פשוטים יחסית:

גגות פתוחים ומרוצפים: חשוב לטאטא את ריצפת הגג המרוצף ולאסוף עלים ופסולת שהצטברו במקום. יש לוודא שפתח הניקוז בגג פתוח ונקי.

מרזבים: חשוב לאסוף עלים לכלוך וכדו' מתוך המרזבים ומפתחי המרזבים.

מתקנים על הגג: יש לוודא עיגון אנטנות, אנטנות צלחת, שלטים, דוודים וקולטים ע"י הידוק ברגים ומתיחת כבלים רופפים.

נוף העצים: חשוב לגזום ענפי עצים המצויים בסמוך לכבלי חשמל ובסמוך לגגות העשויים רעפים, פח "איסוכורית" או גגות אסבסט.

פתחי ניקוז שבשליטת הרשות המקומית: חשוב לדווח בעוד מועד למוקד הרשות המקומית, על פסולת או גורם אחר העשוי להיסחף ולסתום את פתח הניקוז שברחוב.

מכשירי חשמל: בליל סופות וברקים, יש לנתק משקע החשמל את כל מכשירי החשמל הפועלים במתח נמוך, כגון, מכשירי TV, מערכות שמע וכדו'.

ארקה: יש לוודא שכבל הארקה בבניין תקין ומחובר למקומו. אנו ממליצים על התקנת כולאי ברקים בכל בניין.

סחורה ומלאי: כל המלאי בקומת הקרקע ובמרתפים יונח על משטחי עץ או מדפים בגובה 15 ס"מ לפחות ויורחק מהקירות ב 10 ס"מ לפחות.

שלגים וברקים: השלג והברד נערמים ואינם ניגרים מגגות האסבסט, גגות פח או "איסכורית", ובסופו של דבר גורמים לקריסת הגג. לכן, יש למנות עובד אחראי שישטוף, בעזרת צינור מים, את השלג או הברד מהגג.

כאמור, אמצעים אלו עשויים למנוע נזקים ועוגמת נפש ומומלץ כי תעשו בהם שימוש.

חורף נעים ובטוח לכולנו!