ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מהווה כיסוי מקיף לסיכונים הקיימים בעת ביצוע עבודות קבלניות בעסק, החל משלב ההקמה, דרך ביצוע עבודות עפר ותשתיות וכלה בביטוח רכוש ואחריות כלפי צד ג' עבור נזקים העלולים להיגרם במהלך העבודות.​

למי מיועדת הפוליסה?

כקבלן או יזם הפועל בתחומי הקמות או עבודות קבלניות הינך חשוף לסיכונים שונים ומגוונים לאורך חיי הפרוייקט. בין אם מדובר בפרויקט שיפוץ קטן ובבניית וילה, ובין אם מדובר בשיפוץ ובניית בניין רב קומות.

ביטוח קבלנים, במתכונת כיסוי כל הסיכונים מהווה פתרון נאות לכל נזק פיזי לגוף או לרכוש אשר עלול לקרות באתר הבנייה, ובכלל זה: נזק לרכוש, נזק לציוד ולעבודות הבנייה, נזק לעובדים מעל לרובד המכוסה על ידי המ.ל.ל וכן נזק לגוף או לרכוש לצדדים שלישיים.

ביטוח עבודות קבלניות מעניק כיסוי מפני נזקים אפשריים למבנים ולרכוש אחר בעת הקמת מבנה, עבודות עפר ועבודות תשתית.

הפוליסה כוללת שלושה פרקי כיסוי עיקריים:

*ביטוח כל הסיכונים לרכוש המוקם, לרבות ציוד קל לבנייה, מבני עזר וחומרים.

*ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מפני נזקים הנגרמים כתוצאה מעבודות הבנייה.

*אחריות מעבידים.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

צרו איתנו קשר עוד היום:

ש.סופר ובניו – סוכנות לביטוח בע"מ

כתובת: שד' הרצל 1, אשדוד

טלפון: 08-6666656

דוא"ל: office@sofferd.com

פקס: 077-3180766

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח עבודות קבלניות