ביטוח מקיף לרכב

פוליסת בטוח מקיף לרכב מיועדת לבעלי רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון ולבעלי כלי רכב כגון משאית, אוטובוס, מונית ועוד, לביטוח רכבם מפני נזקים שונים כולל את אחריותם החוקית כלפי צד שלישי לנזקי רכוש.

להלן, עיקרי הפוליסה:

פוליסת ביטוח מקיף לרכב מעניקה לך כיסוי מפני:

נזק או אובדן גמור שייגרם לרכבך כתוצאה מאש, התפוצצות, שיטפון, סערה, התנגשות, התהפכות, גניבה וכל נזק תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה ומעשה זדון.

ברכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון בלבד יינתן כיסוי להתנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, כולל כיסוי בגין נזק שיגרם לרכבך כתוצאה משיטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.

ביטוח אחריותך בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבך בתקופת הביטוח, לרבות הוצאות משפט של המבוטח.

באפשרותך לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכיך.

הרחבות

​לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון ניתן להוסיף גם את ההרחבות הבאות:

  • נזק כתוצאה משביתות, ממהומות ומרעידת אדמה.
  • ביטוח הגנה משפטית כאשר מוגש כתב אישום על-ידי מדינת ישראל או מטעמה.
  • ביטוח שבר שמשות.
  • ביטוח שבר לפנסים ולמראות צד.
  • ביטוח למכשירים חשמליים המותקנים בכלי הרכב.
  • ביטוח לשירותי דרך וגרירה ורכב חלופי (עם אפשרות להוספת תנאים מיוחדים, כגון חבילת שירותי רכב מורחבת).

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.